Nhà đất lân cận

A
 • 56.2 m²
 • 3.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 75 m²
 • 7.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 96.1 m²
 • 6.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 262.5 m²
 • 35 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 90 m²
 • 5.85 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 56 m²
 • 4.3 tỷVND