Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 105 m²
 • 19.8 tỷVND
B
 • 4
 • 5
 • 160 m²
 • 27 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 55 m²
 • 1.98 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 54 m²
 • 2.1 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 54 m²
 • 2 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 56 m²
 • 2.58 tỷVND