Nhà đất lân cận

A
 • 333.5 m²
 • 19.3 tỷVND
B
 • 4
 • 4
 • 88.1 m²
 • 6 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 3.33 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 87.6 m²
 • 4.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 75 m²
 • 5.3 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 103 m²
 • 5.4 tỷVND