Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 54 m²
 • 1.42 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 54 m²
 • 1.38 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 1.39 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 3.86 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 64 m²
 • 4.29 tỷVND
F
 • 13
 • 13
 • 109.6 m²
 • 9 tỷVND