Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 3
 • 40.4 m²
 • 5.3 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 68 m²
 • 7.2 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 47.8 m²
 • 5.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 35 m²
 • 3.97 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 90 m²
 • 4.55 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 63.2 m²
 • 6.25 tỷVND