Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 1
 • 88.2 m²
 • 4.2 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 52.5 m²
 • 2 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 71 m²
 • 3.75 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 48 m²
 • 2.2 tỷVND
E
 • 2
 • 3
 • 33.4 m²
 • 6.5 tỷVND
F
 • 3
 • 4
 • 24 m²
 • 6.9 tỷVND