Nhà đất lân cận

A
 • 278.2 m²
 • 7.9 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 79.5 m²
 • 5.5 tỷVND
C
 • 138 m²
 • 5.1 tỷVND
D
 • 700 m²
 • 7 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 46 m²
 • 1.99 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 83 m²
 • 2.45 tỷVND