Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 79 m²
 • 2.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 64 m²
 • 2.78 tỷVND
C
 • 6
 • 3
 • 47.7 m²
 • 9 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 30.3 m²
 • 3.1 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 4.6 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 23.52 m²
 • 2.9 tỷVND