Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 56 m²
 • 14.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 99.6 m²
 • 20.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 77 m²
 • 3.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 89 m²
 • 3.87 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 77 m²
 • 3.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 90 m²
 • 3.4 tỷVND