Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 30 m²
 • 1.45 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 3.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 103 m²
 • 5.2 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 78 m²
 • 4.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 76.5 m²
 • 3.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 3.7 tỷVND