Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 49 m²
 • 1.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 55 m²
 • 1.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 55.2 m²
 • 2.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 2.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 55 m²
 • 2.06 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 17 m²
 • 6.5 tỷVND