Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 4.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 267 m²
 • 95 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 2.4 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 102.5 m²
 • 45 tỷVND
E
 • 2
 • 3
 • 69.4 m²
 • 16 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 28.5 m²
 • 4.7 tỷVND