Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 49.04 m²
 • 2.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 267 m²
 • 95 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 2.4 tỷVND
D
 • 2
 • 3
 • 69.4 m²
 • 16 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 102.5 m²
 • 45 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 53.29 m²
 • 13.7 tỷVND