Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 52 m²
 • 1.85 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 1.28 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60.2 m²
 • 1.88 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 250.8 m²
 • 22.7 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 76.5 m²
 • 6.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 143.4 m²
 • 8 tỷVND