Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 59 m²
 • 1.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68.89 m²
 • 2.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 33 m²
 • 4.24 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 45 m²
 • 5.2 tỷVND
E
 • 9
 • 9
 • 205.5 m²
 • 35.7 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 40.2 m²
 • 7.5 tỷVND