Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 4.2 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 65.96 m²
 • 4.1 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 64.7 m²
 • 4.2 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 66.8 m²
 • 4.15 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 65.3 m²
 • 4.3 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 94.81 m²
 • 5.2 tỷVND