Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 177 m²
 • 14 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 149 m²
 • 9.6 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 178 m²
 • 7.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 138 m²
 • 5.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 178 m²
 • 7.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 178 m²
 • 7.3 tỷVND