Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 57.4 m²
 • 7 tỷVND
B
 • 5
 • 6
 • 67.9 m²
 • 9.5 tỷVND
C
 • 73.1 m²
 • 5.9 tỷVND
D
 • 4
 • 5
 • 80 m²
 • 8.5 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 68 m²
 • 4.25 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 131.7 m²
 • 12.5 tỷVND