Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 93.3 m²
 • 7.5 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 185 m²
 • 14.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 92 m²
 • 6.9 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 91 m²
 • 7.2 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 91 m²
 • 9.4 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 135 m²
 • 12.5 tỷVND