Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 105 m²
 • 8.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 100 m²
 • 6 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 71 m²
 • 5.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 71 m²
 • 5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 71 m²
 • 4.95 tỷVND
F
 • 3
 • 4
 • 30.2 m²
 • 5.4 tỷVND