Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 51 m²
 • 1.9 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 2 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 2.23 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 2.74 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 88 m²
 • 3.5 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 88.56 m²
 • 3.33 tỷVND