Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 5
 • 104 m²
 • 5 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 120 m²
 • 3.89 tỷVND
C
Đã bán
 • 84.3 m²
 • 3.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 126.2 m²
 • 4.4 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 3.1 tỷVND
F
 • 200 m²
 • 8 tỷVND