Nhà đất lân cận

A
 • 60.11 m²
 • 4.55 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 81.4 m²
 • 3.09 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 81 m²
 • 2.3 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 97 m²
 • 2.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 81 m²
 • 2.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 100 m²
 • 2.75 tỷVND