Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 18.5 m²
 • 2.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 6
 • 61.2 m²
 • 8.85 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 40 m²
 • 4.25 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 16 m²
 • 1.58 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 68 m²
 • 5.73 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 52 m²
 • 6.2 tỷVND