Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 5
 • 146.9 m²
 • 15.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 30 m²
 • 3.85 tỷVND
C
 • 5
 • 4
 • 70 m²
 • 6.9 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 45 m²
 • 4.25 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 64 m²
 • 8.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 50 m²
 • 7.5 tỷVND