Nhà đất lân cận

A
 • 50.8 m²
 • 5.47 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 64 m²
 • 1.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 6
 • 4
 • 80 m²
 • 10.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 64 m²
 • 7.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 56 m²
 • 1.6 tỷVND
F
 • 6
 • 4
 • 142.6 m²
 • 14.8 tỷVND