Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 38.8 m²
 • 6.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50.2 m²
 • 4.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 41.5 m²
 • 5.2 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 51.6 m²
 • 4.95 tỷVND
E
 • 3
 • 4
 • 42.2 m²
 • 5.8 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 35.2 m²
 • 2.95 tỷVND