Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 61.5 m²
 • 4.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 50 m²
 • 4.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 33.4 m²
 • 2.68 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 2.69 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 32.2 m²
 • 2.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 60 m²
 • 5.36 tỷVND