Nhà đất lân cận

A
 • 433.5 m²
 • 28 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 62.8 m²
 • 4.5 tỷVND
C
 • 4
 • 4
 • 131 m²
 • 12 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 156.9 m²
 • 5.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 55 m²
 • 3.65 tỷVND
F
Đã bán
 • 64.4 m²
 • 6.75 tỷVND