Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 75 m²
 • 6.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 56 m²
 • 5.85 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 69.6 m²
 • 7.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 69.5 m²
 • 7.6 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 76.5 m²
 • 7 tỷVND
F
 • 132.5 m²
 • 8.1 tỷVND