Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 60.3 m²
 • 11.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 16.2 m²
 • 1.85 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 18.5 m²
 • 2.35 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 27 m²
 • 2.85 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 39 m²
 • 3.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 31
 • 31
 • 124 m²
 • 26 tỷVND