Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 37.4 m²
 • 6.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 32 m²
 • 3.25 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 31.3 m²
 • 4.4 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 22 m²
 • 2.3 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 64.3 m²
 • 20 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 67.4 m²
 • 7 tỷVND