Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 50.1 m²
 • 3.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 55.2 m²
 • 3.41 tỷVND
C
 • 85 m²
 • 5 tỷVND
D
 • 50.1 m²
 • 4.5 tỷVND
E
 • 73.7 m²
 • 6.65 tỷVND
F
 • 5
 • 6
 • 117.5 m²
 • 10.5 tỷVND