Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 140 m²
 • 10.65 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 51.9 m²
 • 3.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 32.3 m²
 • 1.02 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 86.8 m²
 • 9.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 160 m²
 • 17.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 67.5 m²
 • 4.4 tỷVND