Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 4.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 50.4 m²
 • 6.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 108 m²
 • 5 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 78.7 m²
 • 2.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 84.1 m²
 • 5.67 tỷVND
F
Đã bán
 • 8
 • 8
 • 172 m²
 • 7.9 tỷVND