Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 25 m²
 • 2.9 tỷVND
B
 • 6
 • 6
 • 85 m²
 • 13.5 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 93.5 m²
 • 6.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 37.5 m²
 • 3.25 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 37.5 m²
 • 3.25 tỷVND
F
 • 15
 • 15
 • 96.5 m²
 • 14 tỷVND