Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 93.5 m²
 • 6.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 36.4 m²
 • 7.9 tỷVND
C
 • 8
 • 8
 • 84.5 m²
 • 8.2 tỷVND
D
 • 158 m²
 • 13 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 25 m²
 • 2.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 37.5 m²
 • 3.25 tỷVND