Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 87 m²
 • 4.1 tỷVND
B
 • 242.2 m²
 • 11 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 80 m²
 • 5.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 242.2 m²
 • 13.5 tỷVND
E
 • 63.8 m²
 • 3.69 tỷVND
F
Đã bán
 • 6
 • 7
 • 112 m²
 • 6.7 tỷVND