Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 242.2 m²
 • 13.5 tỷVND
B
 • 63.8 m²
 • 3.69 tỷVND
C
Đã bán
 • 6
 • 7
 • 112 m²
 • 6.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 77 m²
 • 4.77 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 105 m²
 • 3.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 119 m²
 • 5.8 tỷVND