Nhà đất lân cận

A
 • 1,327.3 m²
 • 2.3 tỷVND
B
 • 627.7 m²
 • 6.5 tỷVND
C
 • 1,162.5 m²
 • 12.5 tỷVND
D
 • 2,365 m²
 • 1.2 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 189.9 m²
 • 3.2 tỷVND
F
 • 204.2 m²
 • 1.8 tỷVND