Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 53.3 m²
 • 4.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 79 m²
 • 5.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 80 m²
 • 5.65 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 5
 • 52 m²
 • 5.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 6
 • 64 m²
 • 6.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 120 m²
 • 6.5 tỷVND