Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 2
 • 15.5 m²
 • 2.1 tỷVND
B
 • 68.3 m²
 • 11.7 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 83.4 m²
 • 5.8 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 33 m²
 • 3.5 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 38.46 m²
 • 3.65 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 72.8 m²
 • 5.6 tỷVND