Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 52.26 m²
 • 4.89 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 46 m²
 • 4.65 tỷVND
C
 • 5
 • 5
 • 136 m²
 • 13.8 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 49 m²
 • 5.1 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 41.41 m²
 • 5.05 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 3.38 tỷVND