Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 30.8 m²
 • 4.39 tỷVND
B
 • 4
 • 4
 • 79.4 m²
 • 9.8 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 90 m²
 • 3.25 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 45.2 m²
 • 2.1 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 3 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 2.3 tỷVND