Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 21.6 m²
 • 3.25 tỷVND
B
 • 1
 • 2
 • 16.9 m²
 • 2.9 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 18 m²
 • 2.1 tỷVND
D
 • 5
 • 7
 • 37.2 m²
 • 12.1 tỷVND
E
 • 3
 • 4
 • 29.1 m²
 • 7.2 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 55.5 m²
 • 8.8 tỷVND