Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 32 m²
 • 3.58 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 17.3 m²
 • 1.65 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 4.1 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 48.2 m²
 • 4.35 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 53 m²
 • 4.9 tỷVND
F
 • 5
 • 5
 • 86.4 m²
 • 8.2 tỷVND