Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 53 m²
 • 4.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 17.3 m²
 • 1.65 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 3.55 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 88 m²
 • 11.5 tỷVND
E
 • 144 m²
 • 15 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 4.1 tỷVND