Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 80 m²
 • 8 tỷVND
B
 • 7
 • 8
 • 40.6 m²
 • 6.5 tỷVND
C
 • 4
 • 4
 • 19.6 m²
 • 4.2 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 63.6 m²
 • 16.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 15.5 m²
 • 4 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 43 m²
 • 5.1 tỷVND