Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 84 m²
 • 16 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 84 m²
 • 10.8 tỷVND
C
 • 5
 • 5
 • 96 m²
 • 14.5 tỷVND
D
 • 3
 • 4
 • 80 m²
 • 9.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 83.9 m²
 • 16.8 tỷVND
F
 • 25
 • 25
 • 129 m²
 • 23 tỷVND