Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 23 m²
 • 2.3 tỷVND
B
 • 103.72 m²
 • 5.25 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 32 m²
 • 4.05 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 65 m²
 • 5.8 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 44.6 m²
 • 4.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 32.6 m²
 • 3.45 tỷVND